Helaform Sverige AB

Helaform Sverige AB är officiell distributör av Helaform skjut- och vikdörrsbeslag i Sverige. Produktutbudet omfattar framförallt lösningar för bostads-, kommersiell samt industriell användning för portar upp till 2 000 kg.

SKJUTDÖRRAR

Skjutdörrsbeslag för exempelvis garderober, traditionella dörrar, designdörrar, glasdörrar mm.

SKJUTPORTAR

Skjutportsbeslag för exempelvis förrådsportar, hästboxar, maskinhallsportar, industriportar mm.

Övriga applikationer

Användningsområden kan exempelvis vara industridraperier, kabelvagnar, transportbanor.