Exempel

Äldreboende

Äldreboende med 126 lägenheter, totalt 67 stycken skjutdörrar med beslag från Helaform. Beslagen som används är system 655 med täckkåpa för skenan.

Barnsjukhus

Här har man valt skjutdörrar för att uppfylla kraven för tillgänglighet, säkerhet och slitage. Beslagen som används är system 655 med täckkåpa för skenan. I detta fall är det på många av dörrarna modellen Clean, som täcker in skenan helt för lättast renhållning.

Sjukhus

Vid renoveringen av detta sjukhus bytes gamla skjutdörrar till nya som hänger i Helaforms skjutdörrsbeslag. Beslagen som används är system 655 med täckkåpa för skenan.

Privat bostad

Till denna privata bostad har man valt att i stor utsträckning använda sig av skjutdörrar istället för traditionella slagdörrar. Detta har man inte endast gjort för funktionen utan också för designen. Totalt installerades 5 st skjutdörrar med bredder från 90 cm till 200 cm. Några av dörrarna har också försetts med mjukstängning. Beslagen för upphävningen av dörrarna Helaform SAGA/150-serien.

Privat bostad

Till denna privata bostad har man valt att använda sig av skjutdörrar för att vanliga slagdörrar inte hade fått plats överallt. För att få till den önskade designen har här skenan lackerats i vit kulör. Man har också valt att använda sig av ett fäste till hängrullarna som försänks i dörrarna för att dessa ska komma riktigt närma skenan. Skena för upphängningen har också valts att monteras ganska högt över dörröppningen för att skapa en känsla av höjd och volym i rummet. Även här har mjukstängning använts. Beslagen är Helaform SAGA/150-serien.

Hästgård

På denna hästgård har man valt att använda skjutportar, som på så många andra stället inom lantbruket. De är perfekta för större portöppningar då de tar mindre plats än traditionella slagportar. Porten i detta fall är ca 12 m² och väger ca 150 kg. Beslagen som används är Helaforms 150-serie.

Köpcentrum

I detta fall används Helaforms skjutportsbeslag för upphängningen av brandportar på ett köpcentrum. Dessa portar väger ca 200 kg och hänger i Helaform 300-serie.

Marina

Dessa stora skjutportar väger 1750 kg per styck samt har en höjd på 11,7 meter och en bredd på 4 m. De sitter på en byggnad avsedd för båtuppställning i en Marina. Här används Helaform 2000-serie som är idealisk för stora portar som ändå måste ha en manuell hantering.